Formulier voor ontbinding / herroeping

Formulier voor ontbinding / herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan: Stylefever boutique (hierna te noemen: “Stylefever”), Boterbloem 6 , 2992CB , Barendrecht

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Reden retour:

Bestelnummer(s):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en)[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]


Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.